COOL ENGLISH GRAMMAR CZĘŚĆ 1 + 2

79.99

Brak w magazynie

Kategoria:

1. COOL ENGLISH GRAMMAR 1

I. PODSTAWOWE ZAGADNIENIA GRAMATYCZNE

1. Czasownik być

2. Czasownik mieć

3. Dopełniacz saksoński

4. Przedimki

5. Liczba mnoga rzeczowników

6. Zaimki wskazujące

7. Zaimki osobowe

8. Przymiotniki i zaimki dzierżawcze

9. Krótkie odpowiedzi

10. Konstrukcja there is/are

11. Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne

12. Stopniowanie przymiotników

13. Podstawowe zagadnienia gramatyczne – ćwiczenia utrwalające

II. WSZYSTKIE CZASY TERAŹNIEJSZE

14. Present Simple

15. Present Continuous

16. Present Simple vs. Present Continuous

17. Present Perfect

18. Present Perfect Continuous

19. Present Perfect vs. Present Perfect Continuous

20. Wszystkie czasy teraźniejsze

III. KLUCZ

IV. CZASOWNIKI NIEREGULARNE

 

COOL ENGLISH GRAMMAR  2

I. WSZYSTKIE CZASY PRZESZŁE

1. Past Simple

2. Past Continuous

3. Past Simple vs. Past Continuous

4. Past Perfect

5. Past Perfect Continuous

6. Past Perfect vs. Past Perfect Continuous

7. Wszystkie czasy przeszłe

II. CZASY TERAŹNIEJSZE I PRZESZŁE

8. Past Simple vs. Present Perfect

9. Wszystkie czasy teraźniejsze i przeszłe

III. CZASY PRZYSZŁE

10. Prosta przyszłość

11. Przyszłość ciągła

12. Future Simple vs. Future Continuous

13. Future Perfect

14. Future Perfect Continuous

15. Future Perfect vs. Future Perfect Continuous

16. Wszystkie czasy przyszłe

IV. WSZYSTKIE CZASY W JĘZYKU ANGIELSKIM

17. Wszystkie czasy teraźniejsze, przeszłe i przyszłe

V. KLUCZ

VI. CZASOWNIKI NIEREGULARNE

Waga 0.70 kg
Wymiary 64 × 38 × 16 cm