COOL ENGLISH GRAMMAR 1

44.99

Brak w magazynie

Kategoria:

Spis treści:

I. PODSTAWOWE ZAGADNIENIA GRAMATYCZNE

1. Czasownik być

2. Czasownik mieć

3. Dopełniacz saksoński

4. Przedimki

5. Liczba mnoga rzeczowników

6. Zaimki wskazujące

7. Zaimki osobowe

8. Przymiotniki i zaimki dzierżawcze

9. Krótkie odpowiedzi

10. Konstrukcja there is/are

11. Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne

12. Stopniowanie przymiotników

13. Podstawowe zagadnienia gramatyczne – ćwiczenia utrwalające

II. WSZYSTKIE CZASY TERAŹNIEJSZE

14. Present Simple

15. Present Continuous

16. Present Simple vs. Present Continuous

17. Present Perfect

18. Present Perfect Continuous

19. Present Perfect vs. Present Perfect Continuous

20. Wszystkie czasy teraźniejsze

III. KLUCZ

IV. CZASOWNIKI NIEREGULARNE

Waga 0.35 kg
Wymiary 64 × 38 × 8 cm